De Trinitatiskerk van Carlsfeld

De Trinitatiskerk is de oudste kerk in Saksen met een centrale bouwconstructie. Deze diende later voor bouwerken met dezelfde constructie, zoals de „Frauenkirche“in Dresden en andere kerken, bijv. die in Klingenthal, Seiffen, Forcheim en Schmiedeberg. George Bähr, de architect van de Dresdener „Frauenkirche“ zou als jonggezel aan de Trinitatiskerk meegewerkt hebben.

Tussen 1684 en 1688 werd de kerk gebouwd als Barokkerk naar een ontwerp van architect Wolf Caspar von Klengel, die destijd de Italiaanse bouwkunst als uitgangspunt nam.

Het meest waardevolle deel is het altaar, versierd met houtsnijwerk. Ook de orgelgalerij en de kansel zijn de moeite van het bekijken waard. In de predella van de altaartrede zijn achter een houten schuif de portrekken van stichter Schnorr von Carolsfeld en z’n echtgenote afgebeeld.

Tegenwoordig zijn de altaarbeelden en andere houten segmenten na de renovatie in 1958 weer op krijtbasis met de hand gepolitoerd en in de Baroktinten wit, goud en zachtblauw te bewonderen.

Boven het altaar verrijst het kruisbeeld van Christus, geflankeerd door moeder Maria en jongeling met lang haar, Johannes. Op de achtergrond de Oudtestamentische vertegenwoordigers van het geloof: Moses (links) en de profeet Elia (helemaal rechts). Op de achtergrond ook twee engelen in aanbidding van de Heer. Het is niet bekend wie het houtsnijwerk tot stand heeft gebracht.

Aan weerskanten van de kansel zitten de heilige Petrus met de sleutel en Paulus met het zwaard.